Парк-музей „Врана“ се стопанисва от ОП „Паркове и градски градини“.
За да се свържете с нас ползвайте следната информация:

Адрес:
1000 София, р-н Средец,
бул. “Драган Цанков” № 5

Телефон 02/963 45 66 е на администрация на ОП „Паркове и градски градини“,
към което е управлението на парк „Врана“ и работното време, на което
телефона отговаря е от 8:30 ч до 17:00 ч от понеделник до петък.
Справки за парк „Врана“ на телефон 0889 362 282 и 02/884 888
e-mail: info@park-vrana.com